FAQ

AIVI werkt met human led machine supported automatisering. Hierbij neemt de mens neemt altijd de beslissing en is AIVI ondersteunend. Zo houdt de zorgverlener de regie.

We hebben drie producten: AIVI To Go is een app bedoeld voor zorgprofessionals in de langdurige extramurale zorg. Hiernaast is de AI component een product voor softwareleveranciers en tot slot bieden we AIVI onderzoekstrajecten aan waarin we bijv. de zorgzwaarte voorspellen o.b.v. tekst.

Ja, op dit moment hebben we een koppeling met Nedap en hun ECD: ONS. Dit verloopt altijd onder regie van de zorgaanbieder. We kunnen data ophalen uit de ECD’s en wegschrijven. Andere koppelingen worden onderzocht (Adapcare, Gerimedica, CareConnections).

Momenteel zijn er weinig AI toepassingen in de zorg. De oplossingen die er nu zijn, zijn vooral voice to text of verkapte BI oplossingen. AIVI is de eerste tool die ongestructureerde tekst kan interpreteren.

Ja, AIVI kan gebruikt worden op smartphones, tablets en computers! 

We werken conform AVG-wetegeving en AIVI stelt als doel om het optreden van security bedreigingen en privacy lekken zo veel mogelijk te beperken/voorkomen. Met iedere klant doorlopen we apart een privacy en security traject. Hierin voeren we een DPIA uit en maken we met de klant specifieke afspraken die we altijd vastleggen in een verwerkersovereenkomst. Informatiebeveiliging en security staan hoog in het vaandel bij AIVI.

Momenteel heeft AIVI een betrouwbaarheidspercentage van boven de 80%. We valideren het algoritme continu met de klant. Daarnaast staan we altijd open voor samenwerkingen met hogescholen en universiteiten om de betrouwbaarheid verder te verhogen.

AIVI werkt op basis van Natural Language Processing (NLP), waarbij ieder woord een vector krijgt. Hiermee kunnen we rekenen en trainen we een neuraal netwerk. Zo zorgen we ervoor dat een computer teksten kan lezen en begrijpen.