Gebruikersvoorwaarden

In deze gebruikersvoorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt AIVI bedoeld. Met ‘u’ wordt degene bedoeld die toegang heeft tot het platform van AIVI.

Wanneer zijn de gebruikersvoorwaarden AIVI van toepassing?

Deze gebruikersvoorwaarden AIVI zijn van toepassing op het gebruik van het platform en gaan in vanaf het 1e moment dat u toegang heeft gekregen.

Welke verplichtingen hebben wij?

 • Wij hebben de verplichting om er voor te zorgen dat het platform voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 • Wij hebben de verplichting om u tijdig te informeren over zaken die het platform of de gebruikersvoorwaarden planjezorg.online betreffen.
  Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt.

Welke verplichtingen heeft u?

 • U bent verplicht voor een juiste invoer van gegevens. 

 • U bent verplicht om zorgvuldig om te gaan met de gegevens die worden getoond in AIVI

 • U mag de gegevens uit AIVI niet openbaar maken of verveelvoudigen.

 • U dient de inloggegevens voor AIVI strikt persoonlijk te houden en niet te delen met anderen.
  Bewaar inloggegevens veilig zodat zij niet voor anderen toegankelijk zijn.

 • U dient zelf zorg te dragen voor een veilige internetverbinding en een veilig apparaat om het AIVI te benaderen.
  Onder apparaat wordt verstaan een laptop, computer,  tablet of mobiele telefoon. 

Einde van de toegang

De toegang tot AIVI eindigt:

 • indien u zich niet houdt aan de ‘Gebruikersvoorwaarden AIVI;

 • het account 6 maanden niet gebruikt is. Het account wordt na een periode van 6 maanden gedeactiveerd. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd.